Varia

APIE TAI, KAIP ŽURNALISTIKA PASKĘSTA PAPLAVŲ DUOBĖJE

APIE TAI, KAIP ŽURNALISTIKA PASKĘSTA PAPLAVŲ DUOBĖJE

Gyvena sau žurnalistė, kuri temas apie švietimą sėkmingai „varinėja“ mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomame Lietuvos radijuje ir savo privačiame leidinyje. Patogu, nes kartą surinkta žaliava gali būti naudojama keletą kartų, tik su skirtingais atspalviais. Abejojančius tokiu interesų persipynimu šioji žurnalistė retkarčiais apskundžia jų vadovybei. Panašiai kaip senais sovietiniais laikais, kai į įmonių, įstaigų partinius komitetus buvo [...]

KĄ PASAKO MOKYKLŲ PAVADINIMAI? O KO NEPASAKO?

FB kraštiečių grupėje randu įrašą: „Kviečiu pasirašyti peticiją dėl Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos senojo pavadinimo grąžinimo. Mokykla turėtų turėti vardą Kalno progimnazija.“ Ar pasirašyčiau tokį kreipimąsi? Prieštaringos mintys atėjo galvon…

VIENAS UŽPAKALIS ANT DVIEJŲ KĖDŽIŲ. NORMALU?

Šiandien (2020-11-18) žiniasklaida paskelbė apie planuojamą Lietuvos Respublikos vyriausybės personalinę sudėtį. Asmeniškai vertinu daugiau teigiamai, nei neigiamai. Tarp galimų pretendentų yra bent trys asmenys, kuriuos šiek tiek pažįstu: vienas – tikrai geras ir ne pagal amžių intelektualiai subrendęs buvęs mokinys, kitas – buvęs daugiabučio laiptinės kaimynas vaikystėje, pasižymintis itin giliu mąstymu, apsiskaitymu, interesų platumu, ir [...]

PAS KAIMYNUS PASIDAIRIUS

PAS KAIMYNUS PASIDAIRIUS

Tuo metu, kai principingo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, daugiau nei prieš metus principingai nutarę įvesti mokyklų vadovų vadovavimo kadencijas, dabar lygiai taip pat principingai svarsto kaip čia sušvelninti savo principus (suprask – apeiti savo pačių principingus nutarimus), kai kas sau leido šiek tiek pakeliauti. Maršrutas: Vilnius – Liublinas – Kijevas – Odesa – Vinica – [...]

KLAIDŽIOS SĄVOKOS? KAI KAM…

Jei mokykloje mokinys neskirtų žodžių „humanitaras“ ir „humanistas“ reikšmių, tūlas mokytojas filologas tai palaikytų gana didele klaida. Jei kasdieninėje kalboje pilietis maišytų šias dvi sąvokas, mažų mažiausia jį palaikytume neišprususiu. O jei tai daro Lietuvos šviesuliu dažnai vadinamas žmogus?

DVI AKTUALIJOS – DVI INTERPRETACIJOS

Šiuo metu žiniasklaida perpildyta diskusijomis apie dvi problemas: lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pokyčius ir Lukiškių aikštės paminklą. Pabandom pritaikyti pačią elementariausią logiką… ir nėra apie ką diskutuoti.

JUOKAUTI NEBEIŠEINA. TIESIOG - GĖDA

JUOKAUTI NEBEIŠEINA. TIESIOG – GĖDA

Dvi dienas vyko Lietuvos stojimui į EBPO skirta konferencija. Švietimo srities ataskaitos išvados ir rekomendacijos bado akis. Į kurią Lietuvos švietimo sritį dursi – ten skylė. Kiekviena nauja Seimo kadencija ir ją palydinti Vyriausybė, atrodo, tik gilina ir platina šias skyles…

DVI NUOMONĖS IR VIENA IŠVADA

Metams baigiantis dėmesį patraukė dviejų išskirtinių ir pagal reitingus geriausiųjų Vilniaus mokyklų direktorių nuomonės apie situaciją Lietuvos švietime, apie mokyklas baigiančiųjų rezultatus.

POZITYVAS IŠ NEGATYVO

Šiandien vadovėlių vertintojams buvo sudaryta galimybė plačiau pasiaiškinti įvairių stereotipų raišką vadovėliuose specialaus seminaro metu. Idėja gera. Sumanytojams ačiū! Bet atlikėjams? Iš pradžių buvo kilęs noras pasipiktinti bent jau vieno iš jų nepagarba auditorijai. Tačiau, geriau pagalvojus, kokia nauda iš plikos kritikos? Todėl užfiksuoju čia keletą pastabų, kurios gal pravers tiems, kas veda seminarus ar tiesiog [...]

APIE EGZAMINUS: PILNATIES METO MINTYS

Pilnatis ir karštis – du šią rašliavą lėmę veiksniai. Jei kas nors žemiau pateikiamose mintyse įžvelgs ką nors racionalaus, pirmiausia pagalvokit, ar pilnatis ir karštis taip pat neveikia Jūsų…