Apie

MANO PROFESINIŲ INTERESŲ SRITYS
ISTORIJOS MOKYMAS
* Įvairių lygių – universiteto, vidurinio bendrojo lavinimo, privatus – istorijos mokymas.
* Metodinių rekomendacijų mokytojams rengimas ir sklaida.
* Istorijos kursų ir programų sudarymas.
* Pasiekimų vertinimo įrankių rengimas.
MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS LEIDYBA
* Autorinės medžiagos rengimas.
* Vadovavimas leidybos projektams.
* Vadovėlių turinio ir didaktinės sandaros tyrimas, vertinimo metodikų rengimas.
Klaseje PRAKTINIO DARBO PATIRTIS
18 metų – istorijos mokymas mokykloje.
14 metų – istorijos dėstymas universitete.
8 metai – privatus istorijos mokymas.
5 metai – vadovėlių tyrimas, jų vertinimo metodikos rengimas.
5 metai – istorijos mokymo dokumentų ir metodikų rengimas.
4 metai – vadovavimas mokomosios literatūros leidybos projektams leidykloje.
… Patirties turiu pakankamai, tačiau senas dar nesijaučiu – pensija dar negreit.
KŪRYBINĖ PATIRTIS
* Devyni istorijos (politologijos) vadovėliai.
* Devyni mokomieji istorijos (politologijos) leidiniai.
* Dvi knygos vaikams apie Lietuvos istoriją.
* Keliasdešimt mokslo, metodinių straipsnių.
* Istorijos mokymo programos, išsilavinimo standartai.
*Antikorupcinio ugdymo mokykloje programa ir metodiniai komentarai (2004).
… Nors darbų atlikta jau nemaža, tačiau svarbiausieji –   dar ateityje.
KONSULTAVIMO IR EKSPERTAVIMO PATIRTIS
Seminaras Tadzikistan
Nuo 1992 metų – virš šimto šalies ir tarptautinių seminarų, konferencijų istorijos mokymo ir mokomosios medžiagos leidybos temomis.
1997–1998 metais – Azerbaidžano Atviros visuomenės instituto projekto, skirto istorijos vadovėlių atnaujinimui, tarptautinis ekspertas.
Nuo 1998 metų – sertifikuotas tarptautinio projekto „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ lektorius, tarptautinis treneris.
1999–2004 metais – Tadžikistano Atviros visuomenės instituto projektų, skirtų istorijos ir geografijos vadovėlių atnaujinimui, tarptautinis ekspertas.
1998–1999 metais bendro Estijos ir Latvijos istorijos mokytojų asociacijų projekto „Nauji keliai į praeitį“ konsultantas.
Nuo 2009 metų – Tadžikistano Atviros visuomenės instituto projekto, skirto centralizuotai egzaminų sistemai diegti, konsultantas.
… Visada atviras naujoms idėjoms, bendradarbiavimo pasiūlymams.
Kreipkitės:
evaldas@bakonis.lt