„Iš praeities…“

Po truputį čia atsiranda tai, kas buvo publikuota prieš daugelį metų. Nauja – pamiršta sena. Gal dar ne viskas naftalinu trenkia?
* * * * *
Egzaminai
Kartu su kolegomis dr. Arūnu Vyšniausku ir Audrone Svėriene III-io tūkstantmečio pradžioje bandėme įvertinti pirmuosius lietuviško istorijos brandos egzamino žingsnius. Mano straipsnis skelbtas VTIC informaciniame biuletenyje (2001, Nr. 1(5), p. 3-17).
Apie egzaminus (VTIC)
Keletą straipsnių su nuomone apie jau įvykusius egzaminus paskelbė tuometinė pedagogams skirta spauda:
„Dialogas“, 2004 Nr. 27
Kaip lengvas egzaminas tapo sunkiu
„Dialogas“, 2007 Nr. 24
Karavanas juda
„Dialogas“, 2009 Nr. 26
Dugnas pasiektas

Programos
Bandyta pasvarstyti, kokiais principais turi būti grindžiama istorijos bendroji programa
„Dialogas“, 2010 Nr. 29
Apie istorijos BP 29