Mokomoji medžiaga pagal BP-2022

GREITOJI PAGALBA ISTORIJOS MOKYTOJAMS, ARBA ISTORIJOS MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS GIMNAZIJŲ TREČIOKAMS PAVYZDYS

Reaguoju į susiklosčiusią situaciją. Istorijos bendroji programa patvirtinta 2022 metų rudenį. Iki jos įgyvendinimo pradžios gimnazijos 3 klasėje dabar jau liko tik pustrečio mėnesio. Didesnė šio laiko dalis – atostogos. Kol kas dar nesimato išleisto vadovėlio gimnazistams, kurie pagal planą kitais mokslo metais taip pat turėtų „susipažinti“ su tarpiniu pasiekimų patikrinimu.