GREITOJI PAGALBA ISTORIJOS MOKYTOJAMS, ARBA ISTORIJOS MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS GIMNAZIJŲ TREČIOKAMS PAVYZDYS

Reaguoju į susiklosčiusią situaciją. Istorijos bendroji programa patvirtinta 2022 metų rudenį. Iki jos įgyvendinimo pradžios gimnazijos 3 klasėje dabar jau liko tik pustrečio mėnesio. Didesnė šio laiko dalis – atostogos. Kol kas dar nesimato išleisto vadovėlio gimnazistams, kurie pagal planą kitais mokslo metais taip pat turėtų „susipažinti“ su tarpiniu pasiekimų patikrinimu.
Kaip ši situacija išsispręs? Ar atsiras naujas vadovėlis? Klausimas aktualus, nes senųjų vadovėlių naudojimas vidurinio ugdymo istorijos programoje – itin problemiškas. Ai, tiesiog beviltiškas… Ar pamatysim tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius? O gal situacija išsispręs kitaip? Gal 2023 metų rugsėjo 1 dieną dar nereikės nei naujo vadovėlio, nei streso dėl dar nematytų tarpinio patikrinimo pavyzdžių?
Atsakymo nežinau. Mano nuomonės niekas ir neklausia. O jei paklaustų, net nežinočiau kaip atsakyti – prisitaikyti (meluoti sau) ar likti ištikimam mintims, kurias formulavau dar 2017 metais ministerijos užsakymu atliktoje pre-policy analizėje Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę?. Jei tingite atsidaryti nuorodą, tai paskutinioji sėkmės prielaida tada formuluota taip: „… atnaujintas, pakeistas ugdymo turinys gali būti įgyvendinamas tik tada, kai kiekviena mokykla yra priėmusi (adaptavusi, pritaikiusi) nacionalinio lygmens ugdymo turinio gaires, kai yra parengtas ugdymo turinio įgyvendinimo kontekstas – galimybė naudotis naujomis ar pritaikytomis mokymo priemonėmis, pedagogai įgiję darbui reikalingų naujų gebėjimų ir žinių.“
Analizės – sau, realus gyvenimas – sau. Todėl gal būsiu naudingesnis ne kaip savamokslis analitikas, bet kaip istorijos mokytojas (pagal išsilavinimą)? Pabandžiau suprasti, kaip realizuočiau pačią pirmąją gimnazijos trečiokams skirtą istorijos bendrosios programos temą „ISTORIKAS, ISTORIJA IR ISTORINĖ KULTŪRA“. Savo supratimu dalinuosi čia:

1 TEMA. ISTORIJOS SAMPRATA IR RAIDA NUO ANTIKOS IKI XIX A.
2 TEMA. ISTORIJOS MOKSLAS XIX-XX A.
3 TEMA. ISTORIJOS ŠALTINIŲ ĮVAIROVĖ IR ISTORINIS TYRIMAS
4 TEMA. ISTORIJOS POLITIKA IR ATMINTIES KARAI
5 TEMA. ISTORIJOS ŠALTINIŲ TYRIMAS IR TEKSTO KŪRIMAS – PRAKTIŠKAI
6 TEMA. SKYRIAUS APIBENDRINIMAS, ĮTVIRTINIMAS

VISA MEDŽIAGA VIENAME DOKUMENTE – VISAS_01_SKYRIUS

Darbas nėra labai originalus – laisvu nuo darbo metu prikompiliuota iš interneto, kelių knygelių ir asmeninio kompiuterio. Pats galvoju, kad tai galėtų būti rekomenduojamoms 12-ai pamokų pritaikyta medžiaga. Arba, viena tema = dvi pamokos.
Jei kuriam istorijos mokytojui tinka ir patinka, tai naudokitės į sveikatą! Jei sveikata leis ir entuziazmas nepranyks, gal per keletą savaičių ir „instrukcija“ (ką aš pats klasėje veikčiau su šia medžiaga) išvys dienos šviesą!
Jeigu atsirastų skaitmeninio (ne suskaitmeninto) vadovėlio rengėjų, kuriems norėtųsi perimti šią medžiagą, kreipkitės dėl bendradarbiavimo!
Vienas dalykas, ko nepageidauju – kad ši medžiaga grubiu plagijavimo būdu keliautų į rengiamą įprastinį popierinį vadovėlį.
Geros vasaros ir turiningo poilsio!

Komentuoti negalima.