KLAIDŽIOS SĄVOKOS? KAI KAM…

Jei mokykloje mokinys neskirtų žodžių „humanitaras“ ir „humanistas“ reikšmių, tūlas mokytojas filologas tai palaikytų gana didele klaida. Jei kasdieninėje kalboje pilietis maišytų šias dvi sąvokas, mažų mažiausia jį palaikytume neišprususiu. O jei tai daro Lietuvos šviesuliu dažnai vadinamas žmogus?
Šiek tiek sutrikau perskaitęs visiems (beveik visiems?) Lietuvoje gerai žinomo Bronislovo Burgio įrašą „Homo homini lupus est“ jo paties tinklaraštyje. Pradeda šis pedagogas ir eruditas nuo sąvokų atskyrimo: „Palikime ramybėje humanistus, pakalbėkime apie humanitarus. (Nematote skirtumo?).“ Klausimas skliausteliuose tarsi neleistų abejoti, kad jis tai bent tikrai skirtumą mato. Bet…
Jau vos už kelių eilučių autorius lyg niekur nieko sutapatina abi sąvokas: „O aš iškart pagalvojau, kaip šitie humanitarai (humanistai) „gynė“ mane ir mano humanistinį požiūrį, kad nėra lygesnių už lygius.“ Be abejo, pagrindinis sakinio akcentas byloja apie metų metus negęstantį B. Burgio pyktį dėl viešos paramos jam stokos teisinio ginčo su savo mokine ir jos tėvais metu. Tiek to, nekaltinkim žmogaus dėl jo periodiškai išliejamos pagiežos bet kuria įmanoma proga. Tačiau atkreipkim dėmesį, kad čia jau skirtumas tarp humanitaro ir humanisto jam išnyksta. Ne tik išnyksta, bet tiesiog suauga į vieną kūną sakinyje: „Ką gero nuveikė tie humanitarai, formuodami humanistines vertybes, o ne veidmainiškumą, savanaudiškumą?
Rimtesnis tekstų analitikas tikriausiai padarytų ir keletą pašalinių išvadų apie tokio teksto autorių:
- Šalia istorijos (čia man patinka – E.B) filosofija taip pat laikoma humanitariniu mokslu („kaip sukilo humanitarai (Nerija Putinaitė, Saulius Jurkevičius, etc.)“;
- Piktintis elementariais jaunų žmonių teisių ribojimais gali tik tie, kurie patys yra ribojami – kitiems tai daryti neprivalu („kaip sukilo humanitarai <…>, sužinoję, kad vyriausybė žada daugiau į nemokamas studijas pakviesti tiksliukų!“).
Galima dar būtų pasamprotauti ir rašinio „herojams“ prikišamą savanaudiškumą, ir apie nenorą išsakyti kaltinimus tiesiai žmogui į akis.
Bet įdomiausia šiame įraše yra paantraštė – „Pagarbą reikia pelnyti“.

Komentuoti negalima.