SMP IŠGELBĖS LIETUVOS MOKYKLĄ?

„Nėra skaitmeninio ugdymo turinio“… „Esamos skaitmeninės mokymo priemonės (SMP) neatitinka net minimaliausių mokytojų ir mokinių poreikių“… „Ko norėti iš nuotolinio mokymo ir mokymosi kokybės, jei mokytojai naktimis patys privalo gamintis SMP“? „Kur žiūri, ką veikia ir už ką pinigus gauna  ministerija ir NŠA, jei iki šiol nėra pakenčiamų SMP“?
Tai būtų pagrindiniai komentarai visose su nuotoliniu mokymu susijusiose temose. Jie skirtųsi tik šmaikštumu, graudumu, taškais užšifruotų keiksmažodžių kiekiu. Ar tikrai tik SMP gali išgelbėti Lietuvos mokyklą šiuo metu? Pateikiu keletą provokacinių tezių:
- Šiuo metu Lietuvos mokyklose vyksta ne nuotolinis mokymas ir mokymasis, bet jo atmaina – teisiniuose aktuose tiksliai įvardytas „ugdymo/mokymo organizavimas nuotoliniu būdu“.
- Skirtumas tarp šių procesų pirmiausia glūdi pagrindiniuose tiksluose: nuotolinio mokymo tikslas – pagerinti ugdymo kokybę, mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tikslas – bent nepabloginti esamos kokybės ekstremaliomis sąlygomis.
- Jei tikslas nėra susijęs su aukštesne mokymo ir mokymosi kokybe, tai kuo pagrįstas noras turėti kitokias mokymosi priemones?
- Jei priverstinai pakeičiama mokymo forma iš kontakto į nuotolį, tai ir tereiškia tik tam tikrą mokytojo ir mokinio tarpusavio sąveikos būdą, užtikrinantį abipusį jų ryšį ir naudojamą kaip tradicinio mokymo klasėje alternatyva.
- Absoliutus siekis vykdyti mokymo procesą sinchroniniu būdu tik patvirtina elementarų mokymo ir mokymosi  „perkėlimo“ į kitą formą faktą.
- Šis pokytis reiškia, kad keičiasi tik bendravimo priemonės, leidžiančios pratęsti procesą per nuotolį. Tai nereiškia, kad keičiasi mokymo priemonės.
- Vadovėlių patvirtinimo žymos nenustojo galioti – kodėl jie nebetinka mokymui ir mokymuisi? + Niekas nepaneigė teigiamos fizinių, o ne virtualios erdvės tekstų skaitymo naudos.
- Kuo mažiau visokių papildomų SMP mokytojai naudotų, tuo mažiau būtų nepasitenkinimo dėl vaikų pernelyg ilgo sėdėjimo prie kompiuterio.
- Klausimo dėl SMP trūkumo kėlimo bene pagrindiniai iniciatoriai – potencialūs gamintojai ir platintojai.
- Bet suprasti reikėtų dar ir tai, jog kokybiškų SMP niekas greitai neprištampuos. Tam reikia proto, tinkamo išsilavinimo. Net ir milijonas nieko čia nepadės.
- Kas SMP naudojo ir iki karantino dėl mokymosi motyvacijos didinimo, vertinimo, įsivertinimo tikslų, tas sėkmingai toliau naudoja. Ir nemato problemų. Tie, kas nenaudojo, tiki, kad SMP stebuklingai palengvins gyvenimą. Sėkmės taip galvojant!

Komentuoti negalima.