TIESOS RAŠYMAS PRILYGINAMAS FAŠIZMUI?

Aš – “atviras fašistas” …  Ačiū VDU docentei dr. Jolantai Reingardei, VGTU docentei dr. Nidai Vasiliauskaitei ir MRU doktorantei Rasai Erentaitei [...]
Jei “Delfi’o” perpasakotoja nemeluoja, tai minėtos mokslininkės būtent taip įvertino mano pažiūras: “Evaldo Bakonio „Lietuva pasaulyje“ (2004) „demonstruoja kraštutinai nacionalistines nuostatas, kurias beveik galima pavadinti atviru fašizmu“. Sulaukiau, pagaliau… Kaip lengvai žarstomasi etiketėmis, net įdomu pasidarė. Tai aš, anot “LR” apžvalgininko V.B. tik ir laukiu grįžtant komunistų, tai esu toks “juodas nacionalistas”, kad net į fašistus tikčiau. (Kodėl ne į nacistus?)
Šiaip, ponios ir panelės cituoja ne mano autorinį tekstą, bet vadovėlyje pateiktus pirminius istorijos šaltinius. Tiesa, aš juos parinkau, atsakomybės nesikratau.
Kažkodėl – net nepikta :)

“TIESOS RAŠYMAS PRILYGINAMAS FAŠIZMUI?” komentarų: 4

  1. polibijas

    Sveikinu tapus dučės prieteliu:)

  2. Evaldas

    O įdomiausia šioje istorijoje, kad Tolerantiškojo jaunimo asociacija etiketės klijavimą priskiria “Delfi’o” žurnalistei, pastaroji (atrodo, kad ne be pagrindo) – tyrėjoms. Na, o šios, kaip ir priklauso pseudosensacijų kūrėjoms, “dėjo į krūmus” – į laiškelius net nesiteikia atsakyti. Taigi, lietuviškoji mokslinio tyrimo kultūra…

  3. KODĖL NELINKSMA VASARIO 16 DIENOS IŠVAKARĖSE?

    [...] Suprantu, kad daug ko nesuprantu… Bet į Kauną ryt važiuosiu. Iš principo… Rizikuoju būti išvadintas fašistu (ne naujiena)… [...]