Istorija mokykloje

ISTORIJOS BRANDA: MINTYS APIE MINIMUMĄ

Kodėl šios mintys pasirodo būtent dabar? 1) tai yra savanoriškas įsipareigojimas kolegai, pateikusiam pageidavimą prieš tai buvusioje temoje; 2) tai yra bandymo įvertinti vieną istorijos vadovėlį refleksija.

ISTORIJOS BRANDOS EGZAMINAS 2015 – TAIP PAT JAU ISTORIJA

Jau susilaukiau klausimų iš žiniasklaidos apie šiųmetį istorijos egzaminą. Bet – jokių interviu, samprotavimų, nuomonių. Žiniasklaidininkai taip atrenka citatas, taip sukeičia sakinius vietomis, kad net pačiam darosi įdomu skaityti tokias naujienas. Kartais – ir atsiimti už tai, apie ką iš tikro net nepagalvojai.

KILBUKŲ ŽVEJYBA, ARBA APIE ISTORIJOS PROGRAMŲ TOBULINIMĄ

Iš vienos įstaigos prieš kiek laiko gavau keistą prašymą. Remdamiesi prielaida, kad mūsų mokiniai nesidomi sovietinio ir artimiausio laikmečio patirtimi, manęs prašė atsakyti į keletą klausimų: ar tai nekelia nerimo dabartinėje geopolitinėje situacijoje, ar jaunoji karta bus pakankamai stipri prieš sklindančią propagandą iš Rytų ir kaip mokinius sudominti sovietinės praeities temomis. Paliekam nuošaly pačios prielaidos, [...]

NEDIDELĖ BOMBA ISTORIJOS SLĖNIUOSE

Iš NEC‘o šį rytą paskelbtos informacijos: „Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 14 260 kandidatų. 89 procentai egzaminą laikiusių mokinių istorijos mokėsi išplėstiniu kursu. Egzaminą išlaikė 89,3 procentai kandidatų. 100 balų įvertinimą gavo 0,1 procentas egzamine dalyvavusių mokinių. Visi jie mokėsi istorijos išplėstiniu kursu, pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus.“

TOBULAS ISTORIJOS EGZAMINAS. PAGALIAU!

2014 metų istorijos egzaminas jau tapo istorija. Vadinasi, numirė. O apie numirėlius – arba gerai, arba nieko. Atsiminkit tai visi, kurie vėl „Delfyje“ ar kuriame kitame žiniasklaidos bokšte bandysite skleisti negatyvias mintis. (Nespėjau su šiuo pasiūlymu. Jau yra!) Siūlau nustoti žiūrėti į pasaulį per tamsius akinius. Ir apskritai – šalin bet kokius akinius! Taip pat [...]

KO REIKIA ISTORIJOS MOKYTOJAMS?

Vakar Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko diskusija „Istorija pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose: mokinių pasiekimai, problemos ir galimi sprendimai“. Įspūdis dvejopas. Viena vertus, su programiniais pranešimais viskas buvo OK. Nacionalinio egzaminų centro vadovai koncentruotai ir suprantamai parodė, kaip istorijos mokymo ir mokinių pasiekimų problemos matomos iš jų varpinės.

PRIVALOMAS EGZAMINAS ISTORINIO MĄSTYMO FONE

PRIVALOMAS EGZAMINAS ISTORINIO MĄSTYMO FONE

Jau daugiau kaip savaitę sklando privalomo istorijos egzamino idėja. Tiesa, sklando aukštai ir beveik niekieno nepastebima. Jei ne keli naujienų portalai, gal niekas ir dėmesio nekreiptų. Vienok, jau yra jos šalininkų. Lygiai kaip ir priešininkų.

YRA KAIP YRA. BET KODĖL?

YRA KAIP YRA. BET KODĖL?

Turim kolegą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuris jau daug metų istorijos mokytojus ar šiaip istorijos mokymo mėgėjus nuoširdžiai aprūpina naudinga ar/ir įdomia informacija – būsimų įvykių anonsais, nuorodomis į straipsnius, leidinius. Štai prieš keletą dienų gavau nuorodą į Nacionalinio egzaminų centro atliktą 2013 metų istorijos brandos egzamino rezultatų statistinę analizę. Na, reikia gi [...]

AR DERINSIM LITERATŪROS IR ISTORIJOS PROGRAMAS?

Po vakar publikuoto įrašo „APIE PROGRAMŲ (NE)DERMĘ“ jau susilaukiau reakcijos – ir internete, ir elektroniniu paštu. Supraskim teisingai, neturiu kompetencijų vertinti lietuvių kalbos ir literatūros mokslininkų darbų. Man užkliuvo tik vienas mažmožis (?) – aiškus prasilenkimas su tiesa, kai tokioje programoje atsiranda įrašas apie glaudžius integracinius ryšius su istorija. Tik tiek.

APIE PROGRAMŲ (NE)DERMĘ

Taip jau atsitiko, kad labiausiai dominančioje srityje jau kurį laiką – absoliutus štilis. Nei gerų, nei blogų naujienų istorijos mokymo dirvonuose. Rašyti apie tai, ką rašo kiti („Dialogo“ pabaiga, ministro pagrūmojimai konkretiems universitetams ir t.t. ir pan.) nesinori. Viena naujiena užkabino. Penkmetis baigiasi – naujas lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektas paskelbtas. [...]