AKTUALUS ISTORINIS ANEKDOTAS

Galvodamas apie tai, kaip šiandien Lietuvoje atliekami kai kurie edukacinio pobūdžio tyrimai, prisiminiau vieną istorinį anekdotą:
Praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio antroji pusė, Maskva, Raudonoji aikštė. Stovėdamas prieš pat Kremlių, žmogelis rėkia:
- Šalin ūsuotąjį tironą!
Berijos įsakymu jį pačiupo ir nugabeno tiesiai pas Staliną. „Tautų vado“ akivaizdoje Berija jo klausia:
- Ką tu turėjai galvoje, sakydamas „Šalin ūsuotąjį tironą”?
- Hitlerį, aišku…
Klastingai malonią šypseną nutaisęs kabineto šeimininkas Josifas Visarionovičius atsisuko į savo parankinį:
- Lavrentijau, o ką tu turėjai galvoje?
Kad niekam nepapasakotų ką matęs ir girdėjęs, žmogelį dėl visa ko sušaudė…

Komentuoti negalima.