Praeitis dabartyje ar dabartis praeityje?

Šiandien skaičiau seną istorijos dokumentą:
„<…> Kadangi dabartinė mokykla yra tik ištautinimo ir ištvirkinimo įrankiu, tai reikia visas tokias mokyklas paversti grynai tautiškomis, kur mokslas būtų išguldomas prigimta kalba ir kad patys to krašto žmonės rinktų sau mokytojus.“
Jau daugiau kaip šimtmetis praėjo nuo šios tezės formulavimo. Ar šiandien ką nors nustebintų toks reikalavimas?

Komentuoti negalima.