ISTORIJOS LABORATORIJA – KAS TAI?

Ši tema „subalansuota“ vieno UPC vykdomo projekto dalyviams, tačiau naudotis gali visi istorijos mokytojai, turintys papildomo modulio galimybę XI-XII (III-IV gimnazijos) klasėje.
Nesigilinant į projekto darbų priešistorę (galima plačiau susipažinti čia), griebkim tiesiog jautį už ragų. Per porą metų reikėtų parengti istorijos modulio programą, metodines rekomendacijas ir t.t. ir pan. Paskutinio vykusio seminaro metu mokytojai išreiškė pageidavimą turėti tokią modulio programą, kuri tenkintų kuo įvairesnius mokinių poreikius. Vieniems ji padėtų pagilinti žinias ir gebėjimus, reikalingus brandos egzamino metu. Kitiems ji būtų naudinga kita prasme – stiprintų tiesiog gyvenime reikalingas bendrąsias kompetencijas. Tretiems, kuriems dar išliko istorijos kaip įdomaus mokslo įvaizdis, – gal būtų galimybė daugiau laiko skirti mažiau „programiniams“ ar mažiau „vadovėliniams“ jos aspektams.
Tad, preliminarūs modulio tikslai būtų tokie:
1. įvaldyti efektyvaus istorijos mokymosi būdus, ypač atsižvelgiant į pasirengimą brandos egzaminui;
2. tiriamosios veiklos pagrindu gilinti tokias bendrąsias kompetencijas kaip mokėjimas mokytis, bendravimas, iniciatyvumas ir kūrybingumas;
3. skatinti domėjimąsi istorija ir su istorija susijusių studijų pasirinkimą.
Preliminarus modulio planavimas galėtų būti toks:
¼ viso modulio laiko – istorikų darbo ypatybės.
½ viso modulio laiko – pagal poreikius susidariusių, t.y. skirtingas temas pasirinkusių, mokinių grupių ar porų savarankiškas darbas.
¼ viso modulio laiko – grupių ar porų darbo rezultatų pristatymai.
Mokomąsias veiklas galėtų sudaryti:
Įvadinėje
modulio programos dalyje susipažįstama su tokiais klausimais:
- kaip dirba istorikai tyrėjai, t.y, kaip jie pasirenka nagrinėjamas temas, kokie yra pagrindiniai jų tiriamosios veiklos procesai (šaltinių ir literatūros paieška, naudojimas, analizė, surinktos informacijos apibendrinimas ir pateikimas);
- kaip dirba istorikai populiarintojai, t.y. kaip rengiamos įvairios pažintinės ar mokomosios paskirties istorijos publikacijos (šaltinių ir literatūros paieška, naudojimas, analizė, surinktos informacijos apibendrinimas ir pateikimas);
- kaip tampama istorikais, t.y. kas skatina domėtis įvairiomis istorijos problemomis, kokios istorijos studijų ypatybės.
Pagrindinė programos dalis būtų skirta savarankiškoms mokinių pasirinktos temos studijoms. Pagal savo poreikius pasirinkusios temą, grupelės ar poros renka medžiagą, šaltinius, analizuoja, apibendrina, sukuria visiems suprantamą rezultato pristatymą. Mokiniai gali dirbti nustatytu laiku klasėje, mokyklos bibliotekoje, namuose – kaip leidžia susitarimai ir mokyklos taisyklės. Temos gali būti pačios įvairiausios. Jei yra poreikis, jos gali būti „egzamininės“, pvz., „Lietuvos valstybės teritorijos kaita“, „Lietuvos valstybės gyventojų skaičiaus dinamika“, „Lietuvos valstybės gyventojų tautinės sudėties kaita“ ar pan. Bet gali būti ir kokių nors rečiau vadovėlyje minimų asmenybių istorijos, sporto šakos apskritai ar kurios nors konkrečios komandos istorijos ir panašios temos tiems, kuriems egzaminas nėra svarbus.
Baigiamojoje modulio programos dalyje tinkamai įvairiomis formomis (stendiniai pranešimai, PPT pateiktys, filmuota medžiaga ir pan.) pasirengus pristatomi gauti rezultatai, kiekvienai temai skiriant bent po vieną pamoką savo pristatymui.
Kam visa tai?
Tiek laiko studijuodami vieną pasirinktą temą, mokiniai ją turėtų „išnarstyti“ visapusiškai. Pristatydami ją kitiems, turėdami gautų rezultatų pristatymui bent 45minutes, tikėtina, ją net „išmoktų“. Geriau ją išmoktų ir tie, kurie mokytųsi iš tokių pačių „mokytojų“.
Jūsų mintys?

“ISTORIJOS LABORATORIJA – KAS TAI?” komentarų: 4

 1. Gintas

  Atrodo, kad Lietuvos istorijos mokytojams giliai dzin viskas, kas rašoma apie istoriją mokykloje. Sprendžiu iš komentarų srauto visose šio tinklaraščio temose. Nenusibodo kurti įrašus?
  Vienok, geriau nieko nei komentarų balaganas Dialoge.

 2. Evaldas

  Gintui: yra kaip yra. Apie istorijos mokytojų pasyvumą viešai dalinantis savo mintimis, idėjomis teko patirti jau senokai. Užtenka pažiūrėti į aktyvumą LIMA tinklapio forume.
  Kažkiek tiesos yra, kad tai lemia ir mano sumažėjusį aktyvumą…

 3. Istorijos mokytojas

  Istorinis( retorinis) klausimas :) kodėl dominuoja pasyvumas? čia i r LIMA tinklapio forume? Kalta buitis( pamokų skč, neaiški ateitis …) ?

 4. Evaldas

  Istorijos mokytojui: tai ir man paslaptis… Buitis čia negali būti rimta priežastimi, nes tokia pati buitis slegia ir geografus, ir lituanistus, … ir mane (nors ir ne pamokos, bet įvairūs darbai stipriai alina). Ir net negali sakyti, kad istorikai visai spjauna į virtualią erdvę. Blog’o statistikos skaitliukas rodo ir pakankamą apsilankymų kiekį, ir įvairovę… Bet viešai reiškiamų minčių, diskusijų, ginčų nerasta:(